Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp của học viên các lớp Cao học K4-Đ2 (2014-2016)

Trung tâm Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp của học viên các lớp Cao học K4-Đ2 (2014 - 2016).

Thông tin chi tiết tải về tại đây.

Tin tiêu điểm