Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp học viên lớp cao học khóa 7 đợt 1 (2017-2019)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp học viên lớp cao học khóa 7 đợt 1 (2017-2019)

Chi tiết tiến độ (file đính kèm): Tiến độ Luận văn Khóa 7 đợt 1

Trân trọng./.

Tin tiêu điểm