Kế hoạch Giảng dạy học kỳ 1 các lớp Cao học Khóa 8 đợt 1,2.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp cao học Khóa 8 đợt 1,2- học kỳ 1.

Tải về kế hoạch học tập: tải về tại đây

Trân trọng thông báo ./.

Tin tiêu điểm