Thông báo Kế hoạch Giảng dạy học kỳ 2 các lớp Cao học Khóa 8 đợt 1

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp cao học Khóa 8 đợt 1 - học kỳ 2

Tải về kế hoạch học tập: tải về tại đây

Trân trọng thông báo./.