Kế hoạch tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên các lớp Cao học - Khoá 7 đợt 1 (Niên khoá 2017-2019).

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch tổ chức thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên lớp Cao học - Khoá 7 đợt 1 (Niên khoá 2017-2019).

Nội dung chi tiết tải về tại đây

Trân trọng !

Tin tiêu điểm