Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp học viên lớp cao học khóa 6 đợt 2 (2016-2018)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp học viên lớp cao học khóa 6 đợt 2 (2016-2018)

Chi tiết tiến độ (file đính kèm): Tiến độ thực hiện Luận văn Khóa 6 đợt 2

Trân trọng thông báo./.

Tin tiêu điểm