Thông báo v/v Thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ - CH Khoá 7 đợt 2.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội triển khai kế hoạch thẩm định đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ các lớp CH khoá 7 đợt 2.

Nội dung chi tiết:tải về tại đây

Trân trọng ./.