Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/05/2019

Thực hiện kế hoạch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/05/2019 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo lịch tạm ngừng phục vụ bạn đọc tại tất cả 3 cơ sở, cụ thể như sau:

- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương vào Chủ nhật (ngày 14/4) và Thứ 2 (ngày 15/4)

- Nghỉ Ngày Thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động từ Thứ 2 (ngày 29/04) đến hết Thứ 4 (ngày 01/5/2018)

Ngoài những ngày nghỉ lễ trên, Thư viện mở cửa phục vụ như bình thường.

Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/05/2019