Thông báo về việc bố trí sắp xếp lại phòng đọc tại Trung tâm Thông tin Thư viện

Nhằm mục đích phục vụ tốt nhất cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đến học tập, nghiên cứu tại Trung tâm Thư viện được thuận lợi và hiệu quả. Trung tâm Thư viện đã tổ chức sắp xếp, bố trí lại các kho tài liệu và không gian Các phòng tại 3 khu như sau:

Stt

Địa điểm

Tên phòng

Chức năng

Ghi chú

KHU A

1

Tầng 1

Nhà A11

Phát hành giáo trình

Phát hành giáo trình do các khoa, trung tâm trong trường biên soạn

Phòng đọc tự chọn Đ1A

Tài liệu: Ngoại văn, chuyên nghành, tham khảo,

báo - tạp chí…

Phòng mượn tài liệu về nhà

Tài liệu: chuyên nghành, tham khảo…

Phòng nghiệp vụ

Nhập, xuất tài liệu; thu nhận luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học …

In ấn

In ấn, cấp phát biểu mẫu đào tạo…

2

Tầng 2

Nhà A11

Phòng đọc tự chọn Đ2A

Tài liệu: Chuyên nghành, tham khảo…

3

Tầng 3

Nhà A11

Phòng đọc tự chọn Đ3A

Luận văn, khóa luận, đề tài nghiên cứu khoa học. Tài liệu: chuyên nghành, tham khảo, quỹ Châu Á

(Tiếng Anh), quỹ Denso ...

4

Tầng 4

Nhà A11

Phòng máy tính

Phục vụ bạn đọc đến học tập, nghiên cứu...

Phòng học nhóm

Phục vụ bạn đọc học tập, thảo luận theo nhóm…

KHU B

5

Tầng 1

Nhà B8

Phòng đọc tự chọn Đ1B

Phát hành giáo trình, cấp phát biểu mẫu, phục vụ tài liệu chuyên nghành, tham khảo, báo - tạp chí ...

6

Tầng 2

Nhà B8

Phòng đọc tự chọn Đ2B

Phục vụ tài liệu chuyên nghành, tham khảo, khóa luận ...

KHU C

7

Tầng 3

Nhà C18

Phòng đọc tự chọn Đ1C

Cấp phát biểu mẫu đào tạo, tài liệu chuyên nghành, tham khảo, khóa luận, báo - tạp chí ...

8

Tầng 1

Nhà C1

Phát hành giáo trình

Phát hành giáo trình do các khoa, trung tâm trong trường biên soạn

Rất mong được phục vụ bạn đọc!

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN