Thông báo về việc bổ sung danh mục các mã sách mới tại Phòng đọc 1A, Tháng 1/2019

Ngày 14/01/2019, Trung tâm Thông tin Thư viện đã tiến hành đợt bổ sung sách mới theo Chương trình đào tạo CDIO. Để thuận tiện cho bạn đọc tra cứu, Trung tâm thông báo tới bạn đọc bảng danh mục các mã sách mới tại Phòng đọc 1A, cụ thể như sau:

STT

Tên sách

Tác giả

Nhà xb

Nxb

Mã sách

1

Bài tập Chi tiết máy

Nguyễn Hữu Lộc

ĐHQGTpHCM

2009

081500993-95

2

Lập trình hệ thống nhúng

Hoàng Trang
Bùi Quốc Bảo

ĐHQGTpHCM

2014

081201846-48

3

Đo lường và điều khiển bằng máy tính

Nguyễn Đức Thành

ĐHQGTpHCM

2005

081201849-51

4

Giáo trình thực hành máy điện

Bùi Văn Hồng

ĐHQGTpHCM

2013

081400970-72

5

Hệ thống điều khiển thông minh

Huỳnh Thái Hoàng

ĐHQGTpHCM

2006

081300768-70

6

Lý thuyết điều khiển tự động

Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Thái Hoàng

ĐHQGTpHCM

2010

081300759-61

7

Matlab và ứng dụng trong điều khiển

Nguyễn Đức Thành

ĐHQGTpHCM

2011

081300765-67

8

Truyền động điện

Phan Quốc Dũng, Tô Hữu Phúc

ĐHQGTpHCM

2003

081400967-69

9

Xử lý số tín hiệu và ứng dụng

Phạm Thượng Hàn

NXB Giáo dục

2009

081300762-64

10

Điều khiển logic và ứng dụng

Nguyễn Trọng Thuần

Khoa học Kỹ thuật

2005

081300771-73

11

Điều chỉnh tự động truyền động điện

Bùi Quốc Khánh,

Khoa học Kỹ thuật

2010

081400973-75

12

Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp

Trần Duy Phụng

Khoa học Kỹ thuật

2016

081400964-66