Cán bộ Trung tâm Thông tin Thư viện tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng Ngày hội Xuân hồng 2019

Hưởng ứng Ngày hội Xuân hồng 2019, sáng ngày 5/3/2019, cán bộ Trung tâm Thông tin Thư viện tham gia hiến máu nhân đạo do Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyên truyền và phát động tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường với thông điệp “Hiến giọt máu đào -Trao đời sự sống”

Cán bộ Trung tâm Thông tin Thư viện tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng Ngày hội Xuân hồng 2019

Nơi tiếp nhận đăng ký hiến máu

Chương trình nhằm lan tỏa tinh thần chia sẻ vì cộng đồng của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong đó có sự đóng góp nhỏ của cán bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện

Cán bộ Trung tâm Thông tin Thư viện tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng Ngày hội Xuân hồng 2019

Cán bộ Thư viện đăng ký tham gia hiến máu

Cán bộ Trung tâm Thông tin Thư viện tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng Ngày hội Xuân hồng 2019

Cán bộ Thư viện tươi cười hạnh phúc khi đăng ký tham gia hiến máu

Cán bộ Trung tâm Thông tin Thư viện tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng Ngày hội Xuân hồng 2019

Cán bộ Thư viện tham gia hiến máu tại cơ sở 2 của trường

Đây là hoạt động đậm tính nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam nói chung và là nét đẹp văn hóa của cán bộ Trung tâm Thông tin Thư viện - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng.