Họp mặt tổ nữ công nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Sáng ngày Chủ nhật (3/3/2019), Tổ nữ công TT Thư viện - Phòng Thanh tra GD - TT Khảo thí - TT Đảm bảo Chất lượng, trường ĐHCNHN tổ chức buổi gặp mặt, cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 kết hợp chuyến đi sinh hoạt thực tế tại Đền Trần, Chùa Keo Thái Bình.

Họp mặt tổ nữ công, nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019

Họp mặt tổ nữ công, nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019

Họp mặt tổ nữ công, nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019

Họp mặt tổ nữ công, nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019

Chuyến đi sinh hoạt thực tế đã mang lại cho chị em phụ nữ trong tổ không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, phát huy kết quả đạt được trong năm 2018 và tiếp tục phát huy phong trào thi đua của Ban nữ công nhà trường phát động năm học 2019-2020: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ và tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển trong thời kỳ hội nhập, vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ./