Quản trị Marketing/Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Trãi.-H.:Lao động, 2012.-394tr.

Quản trị Marketing/Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Văn Trãi.-H.:Lao động, 2012.-394tr.

Tóm tắt: Nội dung trình bày các chiến lược và kế hoạch marketing; nghiên cứu marketing và dự báo lượng cầu thị trường; phân tích thị trường người tiêu dùng, thị trường doanh nghiệp và đối thủ cạch tranh; xác định các phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu; quản trị sản phẩm; quản trị thương hiệu; thiết kế và quản trị dịch vụ; quản trị kênh marketing; thiết kế và quản trị kênh truyền thông tích hợp; marketing quốc tế.

Tin tiêu điểm