Điều khiển với SIMATIC S7-300/ Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước.-H.:Bách khoa Hà Nội,2015.-252tr.

Điều khiển với SIMATIC S7-300/ Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước.-H.:Bách khoa Hà Nội,2015.-252tr.

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các công cụ bổ trợ cơ bản, bộ điều khiển logic khả trình, ngôn ngữ lập trình; cấu trúc lệch và trạng thái kết quả, các lệnh cơ bản, các lệnh toán học, lệnh logic tiếp điểm trên thanh ghi trạng thái, kỹ thuật lập trình, hướng dẫn sử dụng Step -7; điều khiển mờ với S7-300; modul mềm PID.

Tin tiêu điểm