Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2016

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2016:

Xem thêm

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học 2012

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng đợt 1 sẽ nhập học tại cơ sở I, II vào ngày 07/09/2012, cơ sở III vào ngày 09/09/2012.

Xem thêm

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học, Cao đẳng NV1 năm 2012

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng năm 2012 như sau:

Xem thêm