GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên

Nhằm nâng cao năng lực về công tác khảo thí cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, trong hai ngày 15&16/02/2020, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn về đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực chuẩn đầu ra cho hơn 160 cán bộ, giảng viên của trường.

Xem thêm

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn ngành Thiết kế thời trang

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Batik International (Cộng hòa Pháp), từ ngày 26/11 – 29/11/2012, Nhà Thiết kế thời trang người Pháp Jean-Luc François và bà Isabella Devaux sẽ bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên khoa Công nghệ may và thiết kế thời trang của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng đại diện: giáo viên trường Mỹ thuật Công nghiệp, Cao đẳng Công nghệ Dệt – May thời trang Hà Nội và Nhà Thiết kế của 04 doanh nghiệp ngành May mặc thời trang.

Xem thêm