GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn và tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong 02 ngày 26&27/4/2021, Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn các lớp năm học 2020 - 2021 và Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra tại cơ sở đào tạo Hà Nội và Hà Nam.

Xem thêm

Tổng kết công tác bầu cử bổ sung đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2011-2016

Sáng ngày 15/8/2014, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành tổng kết công tác bầu cử bổ sung đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2011-2016.

Xem thêm

Tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 13 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016

Sáng 3/6/2011, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 13 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đ/c Trần Đức Quý Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử và các thành viên trong Ban chỉ đạo, tổ thư ký, tổ trưởng các tổ bầu cử phục vụ bầu cử đã đến dự.

Xem thêm