GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Đại học Công nghiệp Hà Nội ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua số 6 năm 2021

Sáng ngày 27/4, tại Đại học Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua số 6 năm 2021. TS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 chủ trì Hội nghị.

Xem thêm

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và công tác xây dựng Đảng năm 2019

Chiều ngày 03/01/2020, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

Xem thêm

Khảo sát và trao đổi về công tác thi đua khen thưởng tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thực hiện chương trình kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Khối thi đua Bộ, Ngành kinh tế, sáng ngày 31/10, đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo của 7 Bộ, Ngành tham dự: Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đến thăm, khảo sát và trao đổi về công tác thi đua khen thưởng tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN), thuộc Bộ Công Thương. Ông Lê An Hải - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn kiểm tra.

Xem thêm