Tổ chức nhập học đợt 2 cho sinh viên Đại học khóa 6 và Cao đẳng khóa 13

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2011 của Nhà trường, ngày 01/10, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức đón tiếp tân sinh viên đại học khóa 6 (nguyện vọng 2) và cao đẳng khóa 13 nhập trường, học tại Hà Nội.

Xem thêm

Tổ chức nhập học cho sinh viên chương trình đào tạo với Đại học Hồ Nam - Trung Quốc

Thực hiện kế hoạch hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với Đại học Hồ Nam – Trung Quốc (2+2), sáng 20/09 Nhà trường đã tổ chức nhập học 2 chuyên ngành Đại học Điện tử viễn thông và Đại học Quản trị kinh doanh cho sinh viên khóa 2 chương trình đào tạo với Đại học Hồ Nam.

Xem thêm

Tổ chức nhập học cho sinh viên chương trình đào tạo với Đại học Hồ Nam - Trung Quốc

Thực hiện kế hoạch hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với Đại học Hồ Nam – Trung Quốc (2+2), sáng 20/09 Nhà trường đã tổ chức nhập học 2 chuyên ngành Đại học Điện tử viễn thông và Đại học Quản trị kinh doanh cho sinh viên khóa 2 chương trình đào tạo với Đại học Hồ Nam.

Xem thêm

Đón sinh viên đại học khóa 6 nhập trường

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2011 của Nhà trường, ngày 11/9, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức đón tiếp tân sinh viên đại học khóa 6 nhập trường, học tại Hà Nội các ngành: Quản trị kinh doanh; quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị kinh doanh khách sạn; ngành khoa học máy tính; hệ thống thông tin; kỹ thuật phần mềm; tiếng Anh; công nghệ may; công nghệ may chuyên ngành thiết kế thời trang.

Xem thêm

Hội thảo khoa học “Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế”

Được sự đồng ý của Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương, Thành ủy Hà Nội, sáng 24/9, tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội và Bộ Công thương tổ chức Hội thảo “Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế”.

Xem thêm

Đón sinh viên Đại học chính quy Khoá 3 nhập học

Ngày 14/9 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức đón 3000 sinh viên đại học hệ chính quy Khoá 3 nhập trường.

Xem thêm

HaUI-Aptech đón sinh viên nhập học đợt 2

Sáng 10/9, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức đón sinh viên nhập học chương trình đào tạo Lập trình viên quốc tế HaUI-Aptech đợt 2 tại tầng 4, nhà A7.

Xem thêm

HaUI-Aptech đón sinh viên nhập học

Sáng 20/8, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức đón sinh viên nhập học chương trình đào tạo Lập trình viên quốc tế HaUI-Aptech đợt 1.

Xem thêm

Đón sinh viên Đại học chính quy Khoá 2 nhập học

Hôm nay (7/9) trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức đón sinh viên đại học hệ chính quy Khoá 2 nhập trường.

Xem thêm

HaUI-Aptech đón sinh viên nhập học

Theo kế hoạch, ngày 16/8/2007, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức đón sinh viên nhập học chương trình đào tạo Lập trình viên quốc tế HaUI-Aptech đợt 1.

Xem thêm