Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học York St John

Sáng ngày 14/01/2017, Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 1 chương trình đào tạo Cử nhân Quản lý kinh doanh liên kết giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học York St John đã diễn ra và thành công tốt đẹp, đánh dấu sự phát triển quan trọng trong lĩnh vực đào tạo hợp tác quốc tế của trường.

Xem thêm

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cao đẳng nghề khoá 6 và cao đẳng nghề JICA khoá 2, các khoá cũ đủ điều kiện về trả nợ

Nhà trường thông báo tới sinh viên các lớp cao đẳng nghề khoá 6, cao đẳng nghề JICA khoá 2 và các khoá cũ Kế hoạch thi lại tốt nghiệp đủ điều kiện về trả nợ

Xem thêm