GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên thời 4.0

Trong 02 ngày 09-10/4/2021, Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 tổ chức tấp huấn kỹ năng mềm dành cho gần 1.000 cán bộ lớp hệ đại học K15 và cao đẳng K22 tại 02 cơ sở đào tạo Hà Nội và Hà Nam.

Xem thêm

Trang bị kỹ năng tìm việc cho sinh viên năm cuối

Thạc sĩ Nguyễn Giang Nam, giảng viên khoa Sư phạm - Du lịch, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã có những trao đổi thiết thực về kỹ năng tìm việc trong khoá đào tạo ngắn “Kỹ năng tìm việc làm”, được tổ chức vào sáng ngày 18/8/2014 tại hội trường A, khu A.

Xem thêm

Lễ mở thầu gói thầu số 3 “Cung cấp trang thiết bị và phần mềm cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Chiều ngày 7/3/2006 tại văn phòng Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ Phát triển nguồn nhân lực cho Công nghiệp phần mềm Việt Nam” do Chính phủ Ấn Độ tài trợ đã diễn ra lễ mở thầu gói thầu số 3 “Cung cấp trang thiết bị và phần mềm cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”.

Xem thêm