GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II

Ngày 19/9/2015, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II đã diễn ra tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Đến tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và nhiều lãnh đạo của Trung ương, các Bộ, ngành và địa phương.

Xem thêm