Hội thảo “Tình hình nghiên cứu và giảng dạy Cơ điện tử tại CH Liên bang Đức”

Nhằm mở rộng giao lưu, trao đổi học thuật, sáng 20/03/2012, nhà trường đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tình hình nghiên cứu và giảng dạy Cơ điện tử tại Cộng hòa Liên bang Đức” với sự trình bày của GS. Bodo Heimann thuộc trường Đại học Lebniz University of Hannover, CHLB Đức.

Xem thêm