GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

ĐH Công nghiệp Hà Nội chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu nhân lực CMCN 4.0

Trong thời kỳ công nghiệp 4.0, đối với giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng, chuyển đổi số mang lại cơ hội áp dụng công nghệ để tạo ra những thay đổi nhanh chóng về mô hình, cách thức tổ chức và phương pháp dạy - học.

Xem thêm

Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2016 thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường giai đoạn 2016-2020

Theo công văn số 2340/BCT-KHCN ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương về đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016 thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường giai đoạn 2016-2020, Nhà trường thông báo đến các cá nhân và đơn vị trong trường đề xuất nhiệm vụ KHCN tham gia thực hiện chương trình năm 2016.

Xem thêm

Đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 thuộc Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thuỷ sản

Căn cứ công văn số 888/BCT-KHCN ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 thuộc chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thuỷ sản, Nhà trường thông báo đến cá cá nhân và đơn vị đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ tham gia thực hiện Chương trình năm 2016 như sau:

Xem thêm

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015

Nhà trường thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

Xem thêm

Đoàn cán bộ Vụ Công nghệ cao – Bộ Khoa học Công nghệ đến thăm và làm việc với trường

Nhận lời mời của Hiệu trưởng nhà trường, sáng 12/03/2013, Đoàn cán bộ Vụ Công nghệ cao do TS. Đàm Bạch Dương – Vụ trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Lãnh đạo nhà trường. Tiếp đoàn có TS. Trần Đức Quý – Hiệu trưởng, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, lãnh đạo khoa Điện tử.

Xem thêm