Kế hoạch thi tốt nghiệp cho SV các lớp liên thông CĐ-ĐH khóa 6 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợ

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp cho các lớp liên thông Cao đẳng - Đại học khóa 6 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợ.

Xem thêm

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp cho SV các lớp liên thông Trung cấp - Cao đẳng khóa 9 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợ

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kế hoạch thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các lớp liên thông Trung cấp - Cao đẳng khóa 9 và các khóa cũ đủ điều kiện về trả nợ.

Xem thêm