GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

LIÊN THÔNG TCCN - ĐẠI HỌC VLVH NĂM 2011: CHỈ TIÊU 350 (Năm 2012 Nhà trường không tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT)

- Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp TCCN, có ít nhất 03 năm làm việc gắn với chuyên môn đào tạo được tham dự kỳ thi.

- Thời gian đào tạo: 03 năm.

- Các ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (Công nghệ kỹ thuật Điện), Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyển thông (Công nghệ kỹ thuật Điện tử), Khoa học máy tính, Kế toán.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/03 ¸ 31/10/2011.

- Môn thi: Toán, Lý và môn cơ sở ngành của ngành đào tạo

- Ngày thi (dự kiến): 12-13/11/2011.

- Quyền lợi của người học: Được học tập trong điều kiện như sinh viên chính quy, sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học VLVH của ngành đào tạo.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Khoa Tại chức – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Địa chỉ: Tầng 2 – Nhà A2 – Khu A - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, xã Minh Khai – huyện Từ Liêm – Hà Nội.

- Điện thoại: 043.7641520 hoặc 043.7655121 -222. Fax: 043-7638.732.

- E-mail: khoatc@haui.edu.vn. Website: www.haui.edu.vn.

  • Thứ Hai, 11:19 21/11/2011

Tags: