Hội thảo quốc tế APSIPA về Xử lý tín hiệu và thông tin

Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế APSIPA về Xử lý tín hiệu và thông tin “The 3rd APSIPA Workshop on Signal and Information Processing (SIP) in Vietnam”.

1. MỤC ĐÍCH

- Tạo ra diễn đàn học thuật trao đổi, thảo luận về xử lý tín hiệu và thông tin;

- Lựa chọn các các kết quả công bố tốt nhất để tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế tại Macao - Trung Quốc vào tháng 12 năm 2024;

- Làm cầu nối để các nhà khoa học trao đổi tri thức, học thuật và tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế;

- Quảng bá, giới thiệu hình ảnh Đại học Công Nghiệp Hà Nội tới bạn bè trong nước và quốc tế.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: dự kiến ngày 24 tháng 07 năm 2024.

- Địa điểm: Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

3. CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Chủ đề của Hội thảo bao gồm:

- Hệ thống xử lý tín hiệu: Thiết kế và triển khai

- Lý thuyết và phương pháp xử lý tín hiệu và thông tin

- Lời nói, ngôn ngữ và âm thanh

- Hệ thống và xử lý tín hiệu y sinh

- Hình ảnh, Video và Đa phương tiện

- An ninh đa phương tiện và pháp y

- Truyền thông và mạng không dây

- Học sâu: Thuật toán, triển khai và ứng dụng

- Xử lý tín hiệu và thông tin trong giáo dục

- Thu thập, phân tích và xử lý tín hiệu y tế

- Công nghệ Internet vạn vật.

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Khách mời: Ban giám hiệu;

- Đại diện của tổ chức APSIPA;

- Các diễn giả và báo cáo viên;

- Ban tổ chức, Ban thư ký;

- Trưởng/ phó các đơn vị đào tạo; Trưởng/phó các đơn vị: Phòng KH&CN, TT. ĐTSĐH, TT. TT&QHCC, Viện CN HaUI, TT. CNTT;

- Giảng viên Khoa Điện tử, Khoa CNTT và các cán bộ GV quan tâm;

- Các cá nhân đăng ký tham dự hội thảo.

5. NỘI DUNG (dự kiến)

TT

Nội dung

Thời gian

1

Đăng ký đại biểu, phát quà và tài liệu hội thảo;

Phiên toàn thể (khai mạc, các bài phát biểu, thuyết trình của khách mời);

Phiên nội dung (các tiểu ban chuyên môn điều hành)

Sáng 24/7/2024

2

Tiệc trưa

Trưa 24/7/2024

3

Phiên nội dung (các tiểu ban chuyên môn điều hành)

Chiều 24/7/2024

4

Gala dinner

Tối 24/7/2024

  • Thứ Tư, 15:05 15/05/2024