Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa Cao đẳng khóa 25

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội triển khai kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” đầu khóa năm học 2023 - 2024, khám sức khỏe và thu hồ sơ sinh viên hệ Cao đẳng khóa 25.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường. Nâng cao chất lượng công tác quản lý sinh viên, đoàn viên.

2. Giúp sinh viên nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước và quốc tế hiện nay, những quy chế, quy định cụ thể về công tác sinh viên, chương trình đào tạo và nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và rèn luyện của sinh viên.

3. Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật về công tác sinh viên; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

4. Thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khám kiểm tra sức khỏe bắt buộc đối với sinh viên các khóa mới nhập học, nắm bắt về tình hình sức khỏe của sinh viên, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp sinh viên có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, không đảm bảo sức khỏe để học tập.

5. Đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, đạt hiệu quả thiết thực, có thảo luận, viết thu hoạch và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Tiến độ

- Học tập trung: Từ ngày 18/9 đến 22/9/2023 (có thời khóa biểu chi tiết).

- Tự học: sinh viên nghiên cứu tài liệu trên hệ thống đại học điện tử từ ngày 23/9 đến 30/11/2023.

- Kiểm tra, đánh giá: Từ ngày 01/12 đến 31/12/2023.

2. Địa điểm: Theo phân công từng nội dung cụ thể.

III. NỘI DUNG

1. Quán triệt những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, chuyên đề của Đảng, liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên. Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới sinh viên: Quyền con người, quyền công dân (Hiến pháp 2013), nội dung liên quan tới người học (Luật Giáo dục 2019); Luật Giao thông, Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống ma túy 2021,…; công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

3. Giới thiệu tổng quan về Quy chế đào tạo, chế độ chính sách, công tác sinh viên, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Giới thiệu về các ngành nghề đào tạo, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

4. Sinh viên với tinh thần đổi mới sáng tạo và các kỹ năng cần thiết đối với tân sinh viên.

5. Truyền thống của nhà trường, hướng phát triển của nhà trường, những thành tích đã đạt được, những tấm gương tiêu biểu của học sinh, sinh viên các thời kỳ. Quán triệt nội dung cơ bản và một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2023-2024.

6. Văn hóa học đường và giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay, trọng tâm: Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”.

7. Công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, y tế trường học, công tác phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường và các hoạt động hỗ trợ sinh viên, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường.

8. Thu hồ sơ sinh viên, giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự và hồ sơ đoàn viên.

9. Khám sức khỏe cho tân sinh viên.

10. Chụp ảnh làm thẻ sinh viên.

  • Thứ Sáu, 15:37 25/08/2023

Tin tiêu điểm

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Đoàn cán bộ Học viện Phát triển Giáo dục nghề CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường

Thứ Tư, 14:52 06/07/2022
Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2022 đi đào tạo Sỹ quan dự bị

Thứ Tư, 14:26 06/07/2022
Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Hội nghị Khoa học: Một số xu hướng mới về đào tạo, nghiên cứu trong kỹ thuật năng lượng, điện tử và tự động hóa

Thứ Ba, 13:25 14/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Điện, Điện tử

Thứ Sáu, 19:15 03/06/2022
[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

[LIVESTREAM] Hiểu đúng ngành, chọn đúng nghề - Tư vấn chuyên sâu nhóm ngành Ngôn ngữ, Văn hóa, Du lịch & Khách sạn

Thứ Năm, 19:20 02/06/2022

Các bài đã đăng

Tuyển sinh Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư năm 2024

Tuyển sinh Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư năm 2024

Thứ Hai, 11:16 17/06/2024
Hội nghị khoa học quốc gia về Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa

Hội nghị khoa học quốc gia về Năng lượng, Điện tử và Tự động hóa

Thứ Hai, 08:19 17/06/2024
Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2024 (đợt 2)

Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2024 (đợt 2)

Thứ Tư, 15:15 29/05/2024
Tuyển sinh Lưu học sinh đại học chính quy năm 2024

Tuyển sinh Lưu học sinh đại học chính quy năm 2024

Thứ Tư, 13:45 22/05/2024
Hội thảo quốc tế APSIPA về Xử lý tín hiệu và thông tin

Hội thảo quốc tế APSIPA về Xử lý tín hiệu và thông tin

Thứ Tư, 15:05 15/05/2024
Tổ chức Hội nghị kết nối Doanh nghiệp cựu sinh viên Khoa Điện, năm 2023

Tổ chức Hội nghị kết nối Doanh nghiệp cựu sinh viên Khoa Điện, năm 2023

Thứ Năm, 11:06 24/08/2023
Giải chạy “Ủng hộ sinh viên nghèo vượt khó” - khoa Điện năm 2023

Giải chạy “Ủng hộ sinh viên nghèo vượt khó” - khoa Điện năm 2023

Thứ Ba, 11:01 22/08/2023
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm và đánh giá chương trình đào tạo của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm và đánh giá chương trình đào tạo của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022

Thứ Hai, 16:20 21/08/2023
Tuyển dụng theo Đề án "Chính sách thu hút giảng viên, chuyên gia có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và trình độ Tiến sĩ” năm 2023

Tuyển dụng theo Đề án "Chính sách thu hút giảng viên, chuyên gia có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và trình độ Tiến sĩ” năm 2023

Thứ Năm, 14:20 17/08/2023
Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Thứ Bảy, 07:42 05/08/2023