Thông báo tạm hoãn Ngày hội việc làm Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021

Kính gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,

Đại học Công nghiệp Hà Nội xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã quan tâm và đăng ký tham gia chương trình Ngày hội việc làm của nhà trường vào ngày 08/5/2021.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong những ngày vừa qua, để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn, chủ động kiểm soát không để dịch lây lan trong các trường học, các cơ sở giáo dục. Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc tạm hoãn chương trình Ngày hội việc làm vào ngày 08/5/2021.

Nhà trường sẽ có thông báo mới về việc tổ chức Ngày hội việc làm năm 2021, rất mong nhận được sự quan tâm và tiếp tục đồng hành của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi Ngày hội việc làm được tổ chức trở lại.

Đại học Công nghiệp Hà Nội trân trọng thông báo

  • Thứ Ba, 09:57 04/05/2021