Tọa đàm “ChatGPT và công nghệ AI trong Giáo dục Đào tạo”

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tọa đàm “ChatGPT và công nghệ AI trong Giáo dục Đào tạo”.

1. MỤC ĐÍCH

- Tìm hiểu về mô hình, nguyên lý hoạt động của ChatGPT; ứng dụng của ChatGPT và các công nghệ AI trong giáo dục đào tạo.

- Hướng tới kỷ niệm 125 năm ngày truyền thống của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Số 298 đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. CHỦ ĐỀ: “ChatGPT và công nghệ AI trong Giáo dục Đào tạo”.

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Chủ tịch Hội đồng trường, Ban giám hiệu nhà trường.

- Ban tổ chức.

- Các diễn giả.

- Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng trường NNDL, Trưởng /phó các khoa, trung tâm đào tạo, Trung tâm đảm bảo chất lượng, Trung tâm khảo thí, Viện CN HaUI.

- Giảng viên và sinh viên các khoa chuyên môn quan tâm tham gia.

5. CHƯƠNG TRÌNH TOẠ ĐÀM

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

Ghi chú

08:00 – 08:30

Đón tiếp diễn giả

- TS. Nguyễn Văn Thiện, Phó Hiệu trưởng

- Khoa CNTT,

- Phòng KHCN

08:30 – 08:35

Chào mừng, giới thiệu đại biểu và diễn giả

- Phòng KHCN

08:35 – 08:40

Phát biểu khai mạc

- TS. Nguyễn Văn Thiện, Phó Hiệu trưởng

08:40 – 10:20

Trình bày của diễn giả

08:40 – 09:25

Diễn giả số 1

- GS.TS. Nguyễn Lê Minh (Viện JAIST, Nhật Bản)

Nguyên lý hoạt động của các mô hình ngôn ngữ lớn và ChatGPT

09:25 – 10:10

Diễn giả số 2

- PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoài (AI Academy Vietnam, Việt Nam)

Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn, chatGPT trong thực tế - các vấn đề rủi ro và thách thức

10:10 – 10:30

Demo ChatGPT

- AI Academy Vietnam

Ứng dụng chatGPT trong việc dạy và học tại đại học

10:30 – 10:35

Tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm

- Lãnh đạo nhà trường;

- Đại diện P.KHCN và K.CNTT

10:35 – 10:50

Tiệc trà

10:50 – 11:30

Toạ đàm bàn tròn

- K.CNTT

Câu hỏi qua QR code dẫn tới Google form

11:30 – 11:35

Phát biểu bế mạc

- TS. Nguyễn Văn Thiện, Phó Hiệu trưởng

11:45 – 13:30

Dự tiệc chiêu đãi

- TS. Nguyễn Văn Thiện, Phó Hiệu trưởng;

- Khoa CNTT,

- P.KHCN

  • Thứ Sáu, 08:55 26/05/2023