Thông báo về việc tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thực hiện kế hoạch số 538/KH-CĐCT ngày 31/12/2021 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về tuyên truyền hoạt động Công đoàn và chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội triển khai tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tới các đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ). Cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- ĐVCĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhiễm Covid-19 (F0), vợ hoặc chồng không có việc làm, nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp gia đình dịp Tết Nguyên đán.

- ĐVCĐ thuộc đối tượng gia đình chính sách.

2. Quà Tết (bằng tiền mặt): 500.000đồng/người

Đề nghị Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn bộ phận rà soát và lập danh sách gửi Ban Chấp hành Công đoàn Trường để tổ chức xét duyệt. Danh sách gửi đ/c Vương Trung Hiếu - Thường trực VP Công đoàn Trường trước 10h ngày 21/01/2022 để tổng hợp.

Trân trọng thông báo.