Kế hoạch biểu dương, khen thưởng con của viên chức và người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2020 - 2021

Ngày 12/5/2021, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành Kế hoạch số 119/KH-ĐHCN về việc biểu dương, khen thưởng con của viên chức và người lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2020 - 2021. Cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Biểu dương kịp thời cháu đạt thành tích, đồng thời tuyên truyền, nhân rộng biểu, xuất trong việc xây dựng gia đình no ấm, đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi con chăm ngoan, hiểu học, đạt thành tích trong học tập.

- Tuyên truyền sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Ban nữ công, Công đoàn Trường trong việc tham gia lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác gia đình, công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em nhằm tạo ra phong trào xây dựng gia đình tiêu biểu, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp, phòng chống các tệ nạn xã hội.

2. Đối tượng biểu dương khen thưởng

Là con của viên chức và người lao động thuộc diện cơ hữu của Nhà trường (từ lớp 1 đến lớp 12) đạt danh hiệu Học sinh giỏi cấp Trưởng trở lên, đạt giải cấp Quốc gia, đạt giải cấp Quốc tế.

Ghi chú: Đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 5: Giấy khen có nội dung “Hoàn thành xuất sắc chương trình học tập và rèn luyện” hoặc “Học sinh giỏi toàn diện”

3. Mức khen thưởng

- Học sinh giỏi cấp Trường: 100.000₫

- Học sinh giỏi cấp Quận: 150.000₫

- Học sinh giỏi cấp Thành phố: 200.000₫

- Học sinh đạt giải cấp Quốc gia: 300.000₫

- Học sinh đạt giải cấp Quốc tế: 500.000₫

Các trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Thường vụ Công đoàn Trường xem xét và đề xuất.

Đề nghị các Công đoàn bộ phận lập danh sách con của viên chức, người lao động trong diện khen thưởng và scan giấy khen gửi về Văn phòng CĐ trường qua đ/c Vương Trung Hiếu để tổng hợp; thời hạn: 30/5/2021.

Trân trọng thông báo.