Đánh giá tuần 5S lần thứ 9

Trong các ngày từ 26-28/5/2015, Ủy ban 5S trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tiến hành đánh giá hoạt động 5S lần thứ 9 tại ba cơ sở của Nhà trường.

Đánh giá tuần 5S lần thứ 9

Đoàn đánh giá kiểm tra tại văn phòng của Liên Chi đoàn khoa Điện tử.

Tuần 5S lần thứ 9 được Ủy ban triển khai đánh giá theo chủ đề "5S với công tác an toàn" trong đó tập trung vào các nội dung chính: an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, giao thông, vệ sinh thực phẩm, an toàn về điện...

Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện tại 100% các đơn vị. Các khu vực được đánh giá bao gồm văn phòng, khu vực chung, xưởng thực hành, phòng máy, phòng học, phòng thí nghiệm, giảng đường, khu vực sân tennis, bãi đậu xe, bếp ăn tập thể và khu vực phòng ở nội trú của sinh viên.

Buổi lễ bế mạc tuần 5S lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào chiều ngày 29/5/2015.