Thông báo tổ chức tuần 5S lần thứ 10

Trong các ngày từ 02/11 đến 06/11/2015, trường Đại học công nghiệp Hà Nội tổ chức tuần 5S lần thứ 10.

Hoạt động thiết thực chào mừng khai giảng năm học mới và hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời duy trì, củng cố và đẩy mạnh việc thực hiện hoạt động 5S tại trường, hương tới việc duy trì và đảm bảo không gian sư phạm xanh-sạch-đẹp.

Tiếp theo đó, trong các ngày từ 09/11 đến 13/11 Uỷ ban 5S sẽ tổ chức đánh giá việc thực hiện 5S tại đơn vị và tổ chức tổng kết tuần 5S lần thứ 10 trong phạm vi toàn trường.

Buổi bế mạc chương trình được tổ chức vào 14h30 ngày 13/11/2015 tại hội trường tầng 4 nhà A1.