Giảng viên ĐHCNHN tham gia khóa đào tạo cơ bản về vận hành trung tâm gia công Mori Seiki mới

Từ 04/09 – 07/09 năm 2012, nhóm 7 giảng viên ĐHCNHN (ông Thơm, ông Cát, ông Đức, ông Lương, ông Dũng, ông Quảng và ông Thế Anh) – những thành viên chủ chốt của đánh giá thí điểm kỹ năng nghề- đã tham gia khóa đào tạo 4 ngày về vận hành cơ bản Trung tâm gia công Mori Seiki(NVX-5060). Dự Án trao tặng cho nhà trường 2 trung tâm gia công mới này hứa hẹn sẽ đưa ĐHCNHN trở thành trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia về vận hành máy CNC trong tương lai không xa.

Giảng viên ĐHCNHN tham gia khóa đào tạo cơ bản về vận hành trung tâm gia công Mori Seiki mới v\:*

Thành viên tham gia khóa học đã được học cách vận hành trung tâm gia công Mori Seiki, và nhận biết sự khác nhau giữa các máy CNC hiện có.Đồng thời, dựa trên tư vấn kỹ thuật của nhân viên đào tạo từ Mori Seiki, các thành viên đã chỉnh sửa phầnchạy chương trình đánh giá kỹ năng nghề thi điểm.

Với kiến thức học được qua khóa đào tạo, những giảng viên ĐHCNHN được phân công sẽ tiếp tục thực hành vận hành máy.Ngoài ra, để nâng cao kiến thức và kỹ năng, khoảng trung tuần tháng 10/2012, một số thành viên sẽ tham gia khóa đào tạo nâng cao tại trung tâm đào tạo của Mori Seiki tại Mie, Nhật Bản.