Tập đoàn Ebara tổ chức hội thảo về phân tích sai lỗi máy bơm nước


Vào ngày 12–13/09/2012, công ty Ebara phối hợp cùng ĐHCNHN tổ chức hội thảo 2 ngày về “Phân tích sai lỗi của bơm nước: cập nhật các phương pháp về phân tích độ rung và tiếng ôn”.

Tập đoàn Ebara tổ chức hội thảo về phân tích sai lỗi máy bơm nước

Đây là hội thảo lần thứ hai được tổ chức tại ĐHCNHN, sau sự thành công của hội thảo lần thứ nhất vào tháng 9/2011. Tham gia hội thảo có 29 giảng viên ĐHCNHN và đại diện các công ty thủy lợi. Về phía Ebara, 3 chuyên gia là ông Yamagishi, ông Sugiyama và bà Ishiwata phụ trách việc giảng dạy. Ngày thứ nhất, hội thảo được tổ chức tại ĐHCNHN với các nội dung về quản lý bảo dưỡng máy bơm và công nghệ liên quan đến độ rung và tiếng ồn. Ngày thứ hai, hội thảo tổ chức tại nhà máy bơm Ebara Hải Dương. Các thành viên tham gia được trực tiếp thực hành kiến thức đã học tại nhà máy. Thông qua hội thảo, giáo viên ĐHCNHN được cập nhật những kiến thức hữu ích trong việc xây dựng khóa bảo dưỡng cơ khí nâng cao, dự kiến sẽ được nhà trường tổ chức trên cơ sở các kết quả của Dự án.