Báo cáo đầu ra 2 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

Nhiệm vụ của đầu ra 2: Trường ĐHCNHN sẽ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo mới để bồi dưỡng nâng cao năng lực của các giáo viên kỹ thuật dạy nghề các nghề: Cơ khí, Điện và Điện tử cho các cơ sở đào tạo nghề khác dựa trên “Mô hình Kỹ thuật ĐHCNHN”.

Xem thêm

Báo cáo đầu ra 2 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 5 (từ 12/2015 đến 5/2016)

Nhiệm vụ của đầu ra 2: Trường ĐHCNHN sẽ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo mới để bồi dưỡng nâng cao năng lực của các giáo viên kỹ thuật dạy nghề các nghề: Cơ khí, Điện và Điện tử cho các cơ sở đào tạo nghề khác dựa trên “Mô hình Kỹ thuật ĐHCNHN”.

Xem thêm

Báo cáo đầu ra 2 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 4 (từ 6/2015 đến 11/2015)

Nhiệm vụ của đầu ra 2: Trường ĐHCNHN sẽ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo mới để bồi dưỡng nâng cao năng lực của các giáo viên kỹ thuật dạy nghề các nghề: Cơ khí, Điện và Điện tử cho các cơ sở đào tạo nghề khác dựa trên “Mô hình Kỹ thuật ĐHCNHN”.

Xem thêm

Báo cáo đầu ra 2 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 3 (từ 12/2014 đến 5/2015)

Nhiệm vụ của đầu ra 2: Trường ĐHCNHN sẽ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo mới để bồi dưỡng nâng cao năng lực của các giáo viên kỹ thuật dạy nghề các nghề: Cơ khí, Điện và Điện tử cho các cơ sở đào tạo nghề khác dựa trên “Mô hình Kỹ thuật ĐHCNHN”.

Xem thêm

Hội thảo phân luồng đào tạo, tăng cường năng lực giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với văn phòng dự án HaUI-JICA Nhật Bản, Trường Cao đẳng nghề Kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo Phân luồng đào tạo, tăng cường năng lực giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Tham dự Hội thảo có Đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các KCN, các cơ sở đạo tạo nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm, một số trường THPT, doanh nghiệp trong các KCN tỉnh.

Xem thêm

Thăm và làm việc với sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2014, đoàn công tác Dự án HaUI – JICA đã có chuyến thăm và làm việc với sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương. Ông Bùi Văn Yên – Trưởng phòng Đào tạo cùng các cán bộ của Sở đã đón tiếp đoàn.

Xem thêm

Tổ chức chuyển giao công nghệ lĩnh vực cơ khí

Từ ngày 13/01/2015 đến ngày 16/01/2015, Dự án HaUI – JICA tổ chức khóa ngắn hạn chuyển giao công nghệ về vẽ kỹ thuật cho các giáo viên đến từ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ

Xem thêm

Thăm và làm việc với sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2014, đoàn công tác Dự án HaUI – JICA đã có chuyến thăm và làm việc với sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Trần Việt Cường, Phó giám đốc Sở đã đón tiếp đoàn.

Xem thêm

Báo cáo đầu ra 2 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 2 (từ 6/2014 đến 11/2014)

Nhiệm vụ của đầu ra 2: Trường ĐHCNHN sẽ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo mới để bồi dưỡng nâng cao năng lực của các giáo viên kỹ thuật dạy nghề các nghề: Cơ khí, Điện và Điện tử cho các cơ sở đào tạo nghề khác dựa trên “Mô hình Kỹ thuật ĐHCNHN”.

Xem thêm

Thăm và làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2014, đoàn công tác Dự án HaUI – JICA đã có chuyến thăm và làm việc với sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Xem thêm