Báo cáo đầu ra 3 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 6

Nhiệm vụ của đầu ra 3: Trường ĐHCNHN đào tạo, bồi dưỡng các giáo viên của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ (TTC) và Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HVCT) đủ khả năng bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo viên kỹ thuật dạy nghề khác thông qua việc chia sẻ các kiến thức, kỹ thuật và bí quyết công nghệ trong “Mô hình Kỹ thuật ĐHCNHN”.

Xem thêm

Báo cáo đầu ra 3 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 5 (từ 12/2015 đến 5/2016)

Nhiệm vụ của đầu ra 3: Trường ĐHCNHN đào tạo, bồi dưỡng các giáo viên của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ (TTC) và Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HVCT) đủ khả năng bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo viên kỹ thuật dạy nghề khác thông qua việc chia sẻ các kiến thức, kỹ thuật và bí quyết công nghệ trong “Mô hình Kỹ thuật ĐHCNHN”.

Xem thêm

Báo cáo đầu ra 3 trong cuộc Họp Ủy ban điều phối hỗn hợp lần thứ 4 (từ 6/2015 đến 11/2015)

Nhiệm vụ của đầu ra 3: Trường ĐHCNHN đào tạo, bồi dưỡng các giáo viên của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ (TTC) và Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HVCT) đủ khả năng bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo viên kỹ thuật dạy nghề khác thông qua việc chia sẻ các kiến thức, kỹ thuật và bí quyết công nghệ trong “Mô hình Kỹ thuật ĐHCNHN”.

Xem thêm

Chuyển giao công nghệ thiết kế công nghệ CAD 3D bằng phần mềm Solidworks

Từ ngày 23 đến ngày 25/3/2015, ông Lê Sơn Cường – thành viên nhóm công tác Dự án HaUI-JICA đã tiến hành chuyển giao công nghệ thiết kế công nghệ CAD 3D bằng phần mềm Solidworks cho 11 giáo viên trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ (CĐNKTCN).

Xem thêm

Hội thảo 5S tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 5/3/2015, nhóm công tác Dự án do ông Vũ Đình Thơm – Giám đốc trung tâm Việt Nhật dẫn đầu đã phối hợp với trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HVCT) tổ chức hội thảo 5S cho toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường.

Xem thêm

Thành lập văn phòng Dự án HaUI - JICA tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ (CĐNKTCN) đã tham gia Dự án HaUI – JICA từ tháng 6/2013 với tư cách là trường đối tác, tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ từ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) theo mô hình Nhật Bản.

Xem thêm

Hội thảo báo cáo kết quả chuyển giao mô hình kỹ thuật đánh giá kỹ năng nghề cắt gọt kim loại trên máy CNC

Chiều ngày 19 tháng 6 năm 2014, trong khuôn khổ Dự án HaUI-JICA, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả chuyển giao mô hình kỹ thuật đánh giá kỹ năng nghề cắt gọt kim loại trên máy CNC.

Xem thêm

Hội thảo báo cáo kết quả chuyển giao của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ

Sáng ngày 09/01/2014, Dự án đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả chuyển giao của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) cho trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ (CĐNKTCN) từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2013.

Xem thêm

Chuyên gia, cán bộ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chuyển giao công nghệ cho trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ

Thực hiện kế hoạch đầu ra 3 của dự án “Tăng cường năng lực đào tạo giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”, nhóm chuyên gia, cán bộ dự án của trường đã tiến hành chuyển giao công nghệ cho trường Cao đằng nghề Kỹ thuật Công nghệ (CĐNKTCN) các phương pháp thực hiện 5S, CUDBAS (phương pháp đánh giá dựa trên việc phân tích cấu trúc năng lực), chu trình PDCA, triển khai khóa đào tạo ngắn hạn, kỹ năng lập trình PLC, PIC, thao tác trên máy CNC.

Xem thêm