SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY K10

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TKTT BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngày 10, 11 tháng 5 năm 2019, tại nhà B4, 131 sinh viên ngành Công nghệ may - Khoá 10 bảo vệ đồ án khoá luận tốt nghiệp theo Quyết định sô 413/QĐ-ĐHCN/ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Trường Đại học công nghiệp Hà Nội.

Tham dự 5 hội đồng bảo vệ gồm có 131 sinh viên ngành công nghệ may, lãnh đạo khoa, trưởng bộ môn, các thầy cô giáo trong hội đồng, các giảng viên hướng dẫn, giảng dạy và người thân của các em sinh viên.

Một số hình ảnh trong lễ khai mạc:

SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY K10

Hội đồng 1,2

SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY K10

Hội đồng 3

SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY K10

Hội đồng 4

SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY K10

Hội đồng 5

Thay mặt các thành viên trong hội đồng, các thầy cô giáo đã gửi các lời chúc tới các em sinh viên chúc các em bảo vệ thành công tốt đẹp!

SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY K10

SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY K10

Trong không khí khẩn trương, tích cực sinh viên đã trình bày những báo cáo đầu tiên:

SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY K10

Các Hội đồng sẽ làm việc trong hai ngày 10, 11/5/2019 để đánh giá đồ án tốt nghiệp cho 130 sinh viên ngành Công nghệ may.

CHÚC BUỔI LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!

Tác giả : Phạm Thị Duyên Hải