NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2019 CỦA SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TKTT

Ngày 3 tháng 5 năm 2019, Trường ĐHCNHN đã tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài NCKH của sinh viên Khoa Công nghệ may và Thiết kế thời trang năm học 2018 - 2019 tại phòng 402 - B4.

Tham dự buổi báo cáo gồm các thành viên của Hội đồng (PGS.TS Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐ, TS. Lưu Thị Tho – P. Chủ tịch HĐ, ThS. Dương Văn Trình – Ủy viên, ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên, ThS. Nguyễn Thị Hương Lý – UV, thư ký), các thầy cô hướng dẫn các nhóm sinh viên NCKH (ThS. Nguyễn Thanh Tùng, ThS. Vũ Thu Huyền), các thầy cô giáo ThS. Nguyễn Thị Kim Hòa, ThS. Đỗ Thị Thủy, ThS. Nguyễn Phương Việt cùng các bạn sinh viên.

Tại buổi báo cáo, các sinh viên của 04 nhóm NCKH đã báo cáo tóm tắt các nội dung và kết quả của đề tài. Nội dung của các đề tài khá đa dạng và phong phú từ nghiên cứu tạo mẫu, thiết kế các loại trang phục khai thác giá trị văn hóa của dân tộc tới tới đánh giá của người dùng thử sản phẩm ứng dụng các mô hình toán.

Các thành viên Hội đồng và các thầy cô tham dự đã đánh giá rất cao sự cố gắng nỗ lực từ cách tiếp cận, giải quyết các vấn đề và kết quả đạt được của các nhóm sinh viên nghiên cứu. Qua quá trình thực hiện, hoàn thiện thuyết minh và báo cáo đề tài, các bạn sinh viên có cơ hội rất tốt để học tập và rèn luyện về phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề trong nghiên cứu khoa học. Chúc các nhóm sinh viên NCKH của khoa Công nghệ may Và TKTT tiếp tục nỗ lực và thành công.

Một số hình ảnh của buổi báo cáo:

NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2019NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2019NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2019

NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2019

NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2019

NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2019

Các thí sinh chụp ảnh kỷ niệm cùng Hội đồng giám khảo

Tác giả : Lưu Thị Tho