LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CỦA SINH VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG KHOÁ 10

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TKTT

Ngày 7-8 tháng 5 năm 2019, tại hội trường tầng 4 nhà B8, sinh viên ngành Thiết kế thời trang - Khoá 10 bảo vệ đồ án khoá luận tốt nghiệp theo Quyết định sô 413/QĐ-ĐHCN/ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Trường Đại học công nghiệp Hà Nội

Tham dự buổi báo cáo, có lãnh đạo khoa và bộ môn, các thầy, cô, sinh viên, người thân của các em trong khoa Công nghệ may và Thiết kế thời trang. Các thành viên của Hội đồng gồm: ThS. Dương Văn Trình - Chủ tịch HĐ, ThS Nguyễn Phương Việt - Thư ký, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Ủy viên, ThS. Vũ Huyền Trang - Ủy viên, ThS. Vũ Thu Huyền - Ủy viên.

Tại buổi báo cáo, 31 sinh viên ngành Thiết kế thời trang đã báo cáo tóm tắt nội dung và kết quả của đề tài đồ án tốt nghiệp đã thực hiện.

Các đề tài tốt nghiệp với nội dung khá đa dạng và phong phú từ nghiên cứu ý tưởng cho đến xây dựng biểu tượng, thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật cho mẫu sáng tác và cắt, may hoàn chỉnh bộ sưu tập. Các đề tài có tính thực tiễn và ứng dụng cao, nhiều đề tài trong đó sinh viên đã thiết kế, ứng dụng các kỹ thuật tạo hình vật liệu thời trang như lựa chọn, kết hợp chất liệu, tạo các hiệu ứng bằng in, vẽ, ghép vải... mang lại hiệu quả thị giác mới mẻ.

Các thành viên Hội đồng và các thầy cô tham dự đã đánh giá cao ý thức, sự cố gắng nỗ lực của các sinh viên. Cách triển khai từ ý tưởng, giải quyết các vấn đề và kết quả đạt được của bộ sưu tập có sự thống nhất cao. Qua quá trình thực hiện, hoàn thiện đồ án, các sinh viên có cơ hội tốt để học tập và rèn luyện về phương pháp đặt vấn đề và giải quyết vấn đề trong chuyên môn.

Chúc các sinh viên ngành thiết kế thời trang khoa Công nghệ may và Thiết kế thời trang, trường Đại học công nghiệp Hà Nội tiếp tục nỗ lực hơn nữa, luôn giữ được ngọn lửa tình yêu với thời trang và thành công sẽ sớm đến với các em.

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ:

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Các thầy cô lãnh đạo khoa, hội đồng trong lễ bảo vệ

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên trình bày nội dung đồ án trước hội đồng

Các bộ sưu tập thời trang của sinh viên trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Người thân của các bạn sinh viên tặng hoa chúc mừng

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Hội đồng cùng các sinh viên ngành Thiết kế thời trang

Tác giả : Nguyễn Phương Việt

Bộ sưu tập thời trang của sinh viên Đại học Thiết kế thời trang khóa 10 theo đường linh :

https://drive.google.com/open?id=1uquraUQX0V9fRl7X21fpC0RiVZhIfKit