ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CN MAY &TKTT LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019 -2022

Sáng ngày 30/5/2019, tại hội trường tầng 5 trung tâm thư viện, khu B, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Liên chi Đoàn khoa CN May & TKTT long trọng tổ chức ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CNM &TKTT LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2019 – 2022.

Xem thêm

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CN MAY &TKTT LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019 -2022

Sáng ngày 30/5/2019, tại hội trường tầng 5 trung tâm thư viện, khu B, trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Liên chi Đoàn khoa CN May & TKTT long trọng tổ chức ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CNM &TKTT LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2019 – 2022.

Xem thêm

SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY K10

Ngày 10, 11 tháng 5 năm 2019, tại nhà B4, 131 sinh viên ngành Công nghệ may - Khoá 10 bảo vệ đồ án khoá luận tốt nghiệp theo Quyết định sô 413/QĐ-ĐHCN/ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Trường Đại học công nghiệp Hà Nội.

Xem thêm

LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngày 7-8 tháng 5 năm 2019, tại hội trường tầng 4 nhà B8, sinh viên ngành Thiết kế thời trang - Khoá 10 bảo vệ đồ án khoá luận tốt nghiệp theo Quyết định sô 413/QĐ-ĐHCN/ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Trường Đại học công nghiệp Hà Nội

Xem thêm

NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2019 CỦA SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TKTT

Ngày 3 tháng 5 năm 2019, Trường ĐHCNHN đã tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài NCKH của sinh viên Khoa Công nghệ may và Thiết kế thời trang năm học 2018 - 2019 tại phòng 402 - B4.

Xem thêm

CHUẨN BỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2019 CỦA SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG

Để chuẩn bị cho buổi nghiệm thu kết quả đề tài NCKH của sinh viên cấp trường năm 2019, ngày 26/4/2019, Khoa CNM & TKTT đã tổ chức cho các nhóm sinh viên báo cáo sơ bộ kết quả đề tài tại phòng 402 - B4.

Xem thêm

HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Ngày 11 tháng 4 năm 2019, tại phòng 402 nhà B4, Khoa Công nghệ May & Thiết kế Thời trang – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức “ Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm năm học 2018 – 2019”

Xem thêm

NGÀY HỘI VIỆC LÀM

Hướng tới mục tiêu tạo cầu nối hiệu quả giữa các Doanh nghiệp với Học sinh – Sinh viên, thể hiện trách nhiệm của Nhà trường trong việc gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực, đảm bảo Học sinh – Sinh viên tìm được việc làm phù hợp ngay sau khi tốt nghiệp, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019”.

Xem thêm

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ DỆT, MAY

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Hội đồng đã thẩm định chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ dệt may, trường Đại học Công nghiệp Hà nội.

Xem thêm