Thông báo về việc mở, không mở lớp trong HK 1 năm học 2015-2016 cho sinh viên Đại học Liên thông khóa 10 (đợt 2)

Khoa Công nghệ ô tô thông báo về việc các lớp độc lập được mở và không được mở cụ thể trong file đính kèm tải về tại đây

Sinh viên kiểm tra lại thời khóa biểu nếu lớp đã bị hủy khẩn trương đăng ký đợt bổ sung vào các lớp được mở thời gian từ ngày 19/11-27/11 (lưu ý đăng ký hết sức cẩn thận vì ko hủy được)

Sau Ngày 27 tháng 11 nhà trường sẽ khóa phần mềm đăng ký và kết quả đăng ký của sinh viên sẽ được cập nhật, ko thay đổi được