Chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng chính quy ngành Công nghệ Ôtô

1. Kiến thức

1.1. Kiến thức chung

- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư­ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đủ để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, chuyên ngành và khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

1.2. Kiến thức chuyên ngành:

- Vận dụng được kiến thức về Công nghệ Động Lực và kiến thức chuyên ngành Công nghệ Ôtô vào thực hiện công việc của ngành.

- Có kiến thức về kiểm định, thử nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật Ôtô.

- Bước đầu thiết kế được các chi tiết, bộ phận ô tô và các thiết bị động lực tương đương.

- Phân tích được tính hợp lý của các quá trình thiết kế và sản xuất ôtô trên dây chuyền công nghiệp.

- Nắm được kiến thức về quản lý sản xuất, kinh doanh ôtô và các loại thiết bị động lực.

1.3. Kiến thức bổ trợ

- Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Có kỹ năng nghề sửa chữa ôtô.

- Thiết lập được các quy trình sửa chữa các hệ thống trên xe ôtô

- Tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất các trang thiết bị công nghệ động lực cũng như các hoạt động kỹ thuật của ngành.

- Tính toán thiết kế, lắp ráp trạm bảo hành và sửa chữa ôtô

- Vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng ôtô và các thiết bị động lực

- Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

- Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong nước.

- Giao tiếp, làm việc theo nhóm

- Sử dụng phần mềm tin học chuyên ngành vào công tác thiết kế và tổ chức sản xuất.

3. Thái độ

- Có tác phong, kỷ luật công nghiệp cao

- Có đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Thực hiện các công việc thiết kế, sửa chữa, vận hành bảo trì, dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh ôtô và thiết bị động lực trong các doanh nghiệp, nhà máy xí nghiệp, trạm bảo hành ôtô.

- Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy xí nghiệp.

- Làm việc tại các phòng thí nghiệm của các viện nghiên cứu.

- Có khả năng giảng dạy chuyên ngành cơ khí Ôtô trong các cơ sở đào tạo.