Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”

Sáng ngày 21/9/2018, Tại phòng họp tầng 4 Nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”.

Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc hội thảo

Cùng doanh nghiệp phát triển bền vững là một chủ đề hấp dẫn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng (quản lý doanh nghiệp, cơ quan hoạch định chính sách, học giả, …) nhằm cùng với doanh nghiệp đảm bảo sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa. Sự phát triển bền vững của doanh nghiệp không chỉ liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo mà còn là sự quan tâm đến năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt đoạt động, bình đẳng, minh bạch.

Tham gia thảo luận tại Hội thảo là các diễn giả hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan đến vấn đề phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hội thảo nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh trên phạm vi cả nước, như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Viện nghiên cứu Phát triển KTXH Hà Nội, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại Thương, Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Lao động Xã hội, Đại học Việt - Hung, ĐH Hùng Vương… cùng với đại diện các doanh nghiệp.

Hội thảo được tổ chức với mục đích đánh giá thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích cơ hội, thách thức; phân tích những bất cập trong hoạt động có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Từ đó, tìm ra những giải pháp mang tính chiến lược để giúp các doanh nghiệp có thể đón nhận những cơ hội và chủ động hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài nghiên cứu, sau khi tiến hành phản biện kín đã chọn ra được 30 bài có chất lượng để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo quốc gia.

Sau nội dung khai mạc, Hội thảo chia làm 2 phiên làm việc song song. Phiên 1, học giả trao đổi về các bài viết với nội dung chuyên môn về “Quản trị kinh doanh với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”. Phiên 2, học giả trao đổi chuyên môn về “Kinh tế, đầu tư, Tài chính Ngân hàng với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”

Học giả trao đổi về "Quản trị kinh doanh với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp"

Các đại biểu tham gia Hội thảo đã thảo luận và chia sẻ những giải pháp chiến lược giúp doanh nghiệp kinh doanh bền vững cũng như những giải pháp nâng cao vai trò của Nhà trường trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”

Học giả trao đổi về "Quản trị kinh doanh với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp"

Hội thảo thực sự là diễn đàn để các giảng viên, các nhà khoa học và các doanh nghiệp trao đổi và làm rõ những luận cứ khoa học làm cơ sở cho các đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập.

Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”

Học giả trao đổi về "Kinh tế, đầu tư, Tài chính Ngân hàng với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp"