Danh sách học viên thi kết thúc học phần lớp CH KTCKĐL và CH Kế toán Khóa 3 đợt 2

Chi tiết trong các file đính kèm.

1. Lớp CH Kế toán 1 Khóa 3 đợt 2

Lý thuyết kế toán

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Triết học

2. Lớp CH Kế toán 2 Khóa 3 đợt 2

Lý thuyết kế toán

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Triết học

3. Lớp CK KTCKĐL Khóa 3 đợt 2

Phương pháp số