Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2015 và phòng thi ngày 09-10/5/2015

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2015 và phòng thi ngày 09 - 10/5/2015 trong file đính kèm ở cuối trang.

Đề nghị tất cả các thí sinh có tên trong danh sách đúng 08h30 ngày 09 tháng 5 năm 2015 có mặt tại phòng thi tại tầng 6 Nhà A9 để làm thủ tục dự thi.

Trân trọng thông báo.

Ghi chú: Mang theo Chứng minh nhân dân khi làm thủ tục dự thi.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm đào tạo Sau đại học, điện thoại 043.765.51.21 máy lẻ 7266.

Tải về danh sách thí sinh và phòng thi tại đây