Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp Khóa 4 đợt 1

Trung tâm Đào tạo Sau đại học thông báo Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp dành cho các học viên Khóa 4 đợt 1 và các học viên các khóa trở về trước được biết để thực hiện theo đúng kế hoạch.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm: tải về tại đây

Trân trọng./.

Tin tiêu điểm