Kế hoạch học tập các lớp cao học học kỳ từ tháng 05/2016 đến tháng 09/2016

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Kế hoạch học tập của các lớp cao học, học kỳ từ tháng 5/2016 đến tháng 9/2016 trong file đính kèm.

Tải về kế hoạch học tập: tại đây

Trân trọng thông báo./.

Tin tiêu điểm