Hoạt động phát hành giáo trình tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Cơ sở Hà Nam

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập của nhà trường, Trung tâm Thông tin Thư viện tổ chức hoạt động “phát hành giáo trình học kỳ II năm học 2018-2019” cho sinh viên khóa 13, tại cơ sở Hà Nam.

Đây là hoạt động nhằm mục đích đưa giáo trình tới sinh viên được kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả công tác học tập.

Hoạt động phát hành giáo trình tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Cơ sở Hà Nam

Kế hoạch dự kiến đợt này phát hành 21 giáo trình của 21 môn học:

STT

Tên giáo trình

Số lượng

1

GT kiểm soát đồ uống và thực phẩm

124

2

GT nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

136

3

GT kỹ năng giao tiếp

608

4

GT kỹ thuật lập trình

300

5

GT lập trình hướng đối tượng với C++

90

6

GT phương pháp luận nghiên cứu khoa học

152

7

GT kinh tế học đại cương

66

8

GT quản trị học

644

9

GT tư tưởng Hồ Chí Minh

1475

10

GT pháp luật đại cương

2248

11

GT toán cao cấp 2

2212

12

GT xác suất thống kê

400

13

GT quy hoạch tuyến tính

622

14

GT mạch điện 1

138

15

GT mạch điện 2

66

16

GT kỹ thuật điện

209

17

GT hóa học đại cương

255

18

GT hóa lý 1: Nhiệt động hóa học

360

19

GT hóa vô cơ

200

20

GT cơ học kỹ thuật

434

21

GT linh kiện điện tử

367

Hiện tại, công tác phát hành giáo trình đang được thực hiện từ ngày 14/1 đến ngày 19/1/2019 tại phòng Phát hành sách – Trung tâm Thông tin - Thư viện – Tầng 1 nhà C1.

Rất mong được phục vụ bạn đọc!